OFERTA

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Samochody to nasza specjalność. Ubezpieczamy je od 20 lat. Zapewniamy pełną ofertę i dojeżdżamy do Klienta. Załatwiamy formalności, przypominamy o terminach rat i dacie odnowienia ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie komunikacyjne jest rodzajem ubezpieczeń majątkowych oraz niektórych osobowych (określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Do zasadniczych źródeł prawa regulujących zagadnienia ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczamy również kodeks cywilny. Kwestia ubezpieczeń komunikacyjnych związana jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Zawiera ona w sobie ochronę ryzyk osób, które ruch ten może narazić na straty oraz szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: -ubezpieczenie obowiązkowe, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tak zwane OC -ubezpieczenie dobrowolne (autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób). Ubezpieczenia komunikacyjne to największa część polskiego rynku ubezpieczeń od wielu lat, zarówno pod względem ilości jak i kwot wypłaconych odszkodowań. Ważną cechą ubezpieczenia komunikacyjnego jest to, iż to nie tylko ubezpieczenie samochodu w przypadku kolizji czy kradzieży, ale również zapewnienie bezpieczeństwa nam i innym uczestnikom zdarzeń w ruchu drogowym. Warto zapoznać się z ofertą takich ubezpieczeń. Na terenie miasta Łódź można skorzystać z niej w Naszej firmie.

Dla osób zainteresowanych rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej ponad obowiązkowe ubezpieczeni OC przewidziano ubezpieczenia pakietowe. Wykupienie osobno OC,AC,NNW, Assistance i ochrony prawnej byłoby dużo droższym rozwiązaniem niż wybranie tych ubezpieczeń w ramach jednego pakietu.

Pakiet podstawowy to ubezpieczenia OC,AC i NNW. Czasami jednak należy spełnić dodatkowe warunki określone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Może to być zawarcie ubezpieczenia mieszkania lub domu za określona składkę minimalną; posiadanie określonych zniżek w AC i OC; posiadanie pojazdu określonej marki i w określonym wieku lub inne.

Masz pytania? Oddzwonimy.
ul.Rokicińska 390, 92-620 Łódź